Maurycy Mochnacki został wybrany na patrona naszej Fundacji nieprzypadkowo. W osobie i publicznej działalności autora O duchu i źródłach poezji w Polsce skupiają się bowiem wszystkie te idee, które inspirują nas oraz wartości, którym chcemy pozostać wierni.

Postać tego wybitnego intelektualisty, krytyka literackiego, pianisty, publicysty i działacza politycznego, uczestnika powstania listopadowego, a przede wszystkim wielkiego polskiego patrioty zasługuje na to, by pamiętały o niej kolejne pokolenia Polaków. Krótkie, acz niezwykle intensywne życie Mochnackiego było podporządkowane walce o wolność Ojczyzny. Jak wiemy z historii, ukoronowaniem tej walki stał się jego ofiarny udział w powstańczych bitwach. Jednak zanim to nastąpiło, Mochnacki walczył słowem o niezależność polskiej kultury, a co za tym idzie polskiego ducha. Troska o rozwój narodowej literatury, na której można oprzeć polską tożsamość, wiara w wysokie posłannictwo sztuki, jej twórców, ale również krytyków, badaczy i komentatorów, umiejętne czerpanie z najlepszych tradycji rodzimej kultury – to tylko niektóre z postulatów Mochnackiego, które są nam bliskie. Obecnie, gdy coraz większą wagę w myśli humanistycznej przykłada się do płytkich mód intelektualnych, pisma bohatera spod Ostrołęki stają się niezwykle aktualne. Mamy nadzieję, że sylwetka Maurycego Mochnackiego stanie się inspiracją dla kolejnych pokoleń polskich intelektualistów.