Stypednium im. Anny Stadnickiej

W 2014 roku prof. dr hab. Katarzyna Stadnicka przekazała na rzecz Fundacji im. Maurycego Mochnackiego część spadku po jej siostrze, zmarłej 18 października 2013 r. w Milwaukee, śp. prof. Annie Stadnickiej – biologu, absolwentce i pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1980 r. zatrudnionej na Uniwersytecie Wisconsin w Milwaukee. Darowizna ta, zgodnie ze wspólną wolą Ofiarodawczyni i Fundacji, została przeznaczona na fundusz stypendium dla wyróżniających się doktorantów studiów literaturoznawczych z rozpoczętym przewodem doktorskim, których przygotowywana rozprawa naukowa dotyczy istotnych tematów z historii literatury i kultury polskiej.badania w zakresie historii literatury polskiej.

Stypendium im. prof. Anny Stadnickiej jest przyznawane przez Fundację im. Maurycego Mochnackiego corocznie, począwszy od roku akademickiego 2014/15. W dwóch dotychczasowych edycjach konkursu na Stypendium im. prof. Anny Stadnickiej Fundacja dofinansowała łącznie dziesięciu doktorantów.  

Fundusz Stypendialny jest utrzymywany dzięki środkom finansowym ofiarowanym na ten cel przez darczyńców.

Edycja 2017/2018 Laureaci