Rozstrzygnięcie III edycji Stypendium im. prof. Anny Stadnickiej

 

Miło nam poinformować, że trzecia edycja Stypendium im. prof. Anny Stadnickiej została rozstrzygnięta.

W dniu 19 listopada 2016 roku Rada Stypendium w składzie: dr Justyna Chłap-Nowakowa (AIK), prof. dr hab. Dorota Heck (UWr.), prof. dr hab. Krzysztof Dybciak (UKSW), dr hab. Krzysztof Koehler (UKSW) – Przewodniczący Komisji, prof. dr hab. Katarzyna Stadnicka (UJ), dr hab. Maciej Urbanowski (UJ), dr hab. Andrzej Waśko (UJ), wybrała laureatów, którzy w bieżącym roku akademickim otrzymają stypendium w wysokości 5 tys. złotych.

 

W tym roku są nimi:

mgr Michał Ceglarek (UJ), tytuł pracy: „1920. Obraz wojny polsko-sowieckiej w literaturze i tekstach kultury”

mgr  Dominika Dymek (UAM), tytuł pracy: „Pisarstwo krytycznoliterackie Michała Grabowskiego”

mgr Maciej Gaździcki (UJ), tytuł pracy: „Mediewalizm w powieściach historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego”

mgr Anna Kasperek (UJ), tytuł pracy: „Twórczość Kazimierza Wierzyńskiego z lat 1918-1946”

mgr Arkadiusz Krawczyk (UAM), tytuł pracy: „Teofil Lenartowicz wobec kultury renesansu. Z dziejów recepcji dziedzictwa odrodzenia w twórczości polskich romantyków”

mgr Magdalena Kuczek (UP), tytuł pracy: „Żołnierze wyklęci w tekstach kultury współczesnej. Narracje pamięci”

mgr Justyna Staroń (KUL), tytuł pracy: „Archiwalia Kornela Makuszyńskiego w świetle badań filologicznych. Zbiór studiów”

 

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!