Stypendia im. Anny Stadnickiej na rok 2017. Wyniki konkursu

W dniu 16 grudnia 2017 odbyło się posiedzenie Jury Stypendium im. Anny Stadnickiej. Jury w składzie: dr Justyna Chłap-Nowak, prof. dr hab. Krzysztof Dybciak, prof. dr hab. Dorota Heck, dr hab. Krzysztof Koehler, prof. UKSW (przewodniczący), prof. dr hab. Katarzyna Stadnicka, dr hab. Maciej Urbanowski, dr hab. Andrzej Waśko postanowiło, że  laureatami Stypendium im. A. Stadnickiej w roku 2017 zostali:

 

Radosław Budzyński, Uniwersytet Jagielloński, temat pracy: Ostatni dziejopis Księstwa Inflanckiego – Gustaw Manteuffel (1832-1916); promotor: dr hab. Krzysztof Zajas, prof. UJ.

Weronika Girys-Czagowiec, Uniwersytet Zielonogórski, temat pracy: Literatura w cieniu historii. Stanisław Rembek – życie i twórczość, promotor:  prof. dr hab. Anna Szóstak.

Hanna Kryńska, Katolicki Uniwersytet Lubelski, temat pracy: Psalmiczność w poezji polskiej XX wieku; promotor dr hab. Andrzej Tyszczyk prof. KUL.

Agnieszka Laddach, UMK w Toruniu, temat pracy: Janusz Stanisław Pasierb – teolog, historyk sztuki, teoretyk kultury; promotor: prof. dr hab. Kazimierz Maliszewski.

Edyta Pętkowska, Uniwersytet Warszawski, temat pracy: Aleksandra z Lubomirskich Potocka w kulturze i życiu politycznym w końcu XVIII i na początku XIX wieku; promotor: prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska, II promotor: dr hab. Jarosław Czubaty, prof. UW. 

Izabela Piskorska-Dobrzaniecka, UMK w Toruniu, temat pracy: Proza artystyczna Norwida. Między korespondencją sztuk a symbolizmem; promotor: prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak.

Elżbieta Popławska-Cibicka, Uniwersytet Wrocławski, temat pracy: Przyczynek do historii czasu i ludzi – twórczość emigracyjna Stefanii Zahorskiej; promotor: dr hab. Krzysztof Polechoński.

 

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

                                                                         Zarząd Fundacji im. Maurycego Mochnackiego