Fundacja im. Maurycego Mochnackiego jest niezależną inicjatywą społeczną w służbie literatury i kultury polskiej, dbającą o zachowanie i twórczy rozwój polskiego dziedzictwa literackiego i artystycznego.


Celami statutowymi Fundacji im. Maurycego Mochnackiego są:

1. Wspieranie rozwoju literatury polskiej, krytyki literackiej i artystycznej oraz twórczości artystycznej i medialnej. 

2. Wspieranie badań naukowych nad historią literatury, krytyki literackiej, publicystyki społeczno-politycznej, historiografii, muzyki i teatru jako dziedzin związanych z działalnością i dorobkiem Patrona Fundacji.

3. Upamiętnianie dorobku oraz popularyzowanie w społeczeństwie sylwetki Maurycego Mochnackiego (1803-1834) - wielkiego polskiego pisarza, myśliciela i patrioty.

4. Popularyzacja wiedzy o literaturze polskiej i europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa polskiego romantyzmu.

5. Utrzymywanie więzi z Polakami na obczyźnie, promocja kultury polonijnej i kultury polskiej tworzonej w różnych okresach poza granicami kraju.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie sesji naukowych i popularnonaukowych, konkursów i innych przedsięwzięć kulturalnych o charakterze edukacyjnym.

2. Organizowanie i wspieranie badań naukowych nad historią literatury i kultury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin uprawianych przez Patrona Fundacji, Maurycego Mochnackiego.

3. Organizowanie publicznych dyskusji, spektakli, koncertów oraz innych imprezy kulturalnych służących upowszechnianiu kultury artystycznej, edukacji historycznej oraz pogłębionej wiedzy o polskim i europejskim dziedzictwie kulturowym.

4. Przyznawanie stypendiów młodym naukowcom podejmującym ważne tematy związane z dziejami literatury i kultury polskiej

5. Przyznawanie stypendiów artystom, pedagogom i dziennikarzom, których działalność ma szczególne znaczenie dla obecności polskiego dziedzictwa narodowego we współczesnym życiu kulturalnym.   

6. Udzielanie pomocy finansowej i organizacyjnej młodzieży (licealistom, studentom, doktorantom w dostępie do dóbr kultury, poprzez dofinansowanie biletów wstępu na koncerty, spektakle operowe i teatralne, organizację zwiedzania muzeów i miejsc pamięci oraz organizację i finansowanie zorganizowanych wycieczek i objazdów naukowych w istotny sposób poszerzających wiedzę uczestników o dziedzictwie kultury polskiej

7. Organizowanie objazdów naukowych dla studentów oraz wycieczek o charakterze edukacyjno-wychowawczym dla młodzieży szkolnej służących zwiedzaniu zabytków, muzeów, poznawaniu miejsc pamięci oraz wymianie międzynarodowej.

8. Wspieranie działań na rzecz ewidencjonowania, ochrony, konserwacji oraz popularyzacji wiedzy o zabytkach, pamiątkach, materiałach archiwalnych i miejscach pamięci związanych z dziejami polskiej kultury narodowej w kraju i za granicą.

9. Współpracę z organizacjami, samorządami i środowiskami: nauki, kultury i sztuki,

10. Wspieranie instytucji, ośrodków, placówek i klubów o profilu artystycznym i naukowym, artystów, stowarzyszeń działających na rzecz kultury, tworzenie  klubów zainteresowań,

11. Prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej i medialnej promującej wybitne osiągnięcia literackie i naukowe oraz w twórczy sposób popularyzującej w społeczeństwie uniwersalne wartości kultury polskiej.

 

Fundacja im Maurycego Mochnackiego, wpisana do krajowego Rejestru Sądowego w dniu 9 stycznia 2014 roku, pod numerem KRS 0000493290.

NIP: 9452177380, REGON 123023891.

Adres Fundacji: 31-643 Kraków, ul. Powstańców 121 A; telefon: 789 293 182

 

Zarząd Fundacji im Maurycego Mochnackiego kieruje pracami Fundacji w składzie: prof. Andrzej Waśko (Prezes), Anna-Czartoryska-Sziler, Tomasz Tisończyk (Członkowie Zarządu).

Fundacja utrzymuje się z darowizn prywatnych i aplikuje o środki publiczne. Wpłaty na realizację celów statutowych prosimy kierować na konto bankowe nr: 61 1090 2590 0000 0001 2274 4930 (Bank Zachodni WBK S. A.).

Polecamy

Wesprzyj nas

Fundacja im. Maurycego Mochnackiego może realizować swoje cele i projekty tylko dzięki Państwa wsparciu. Każda, nawet niewielka kwota wpłacona na nasze konto, stanowi dla nas istotną pomoc. Bardzo liczymy na wsparcie finansowe ze strony wszystkich, którym zależy na rozwoju polskiej humanistyki. Wszystkim Darczyńcom, Firmom oraz Instytucjom, które już wspierają nasze działania, serdecznie dziękujemy za pomoc i zaufanie.

Wpłaty (z dopiskiem „Darowizna”) prosimy kierować na konto: 

61 1090 2590 0000 0001 2274 4930 (Bank Zachodni WBK S. A.).

Kontakt

Dane Fundacji im. Maurycego Mochnackiego:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel: 789 293 182

Adres korespondencyjny:  ul. Powstańców 121A, 31-643 Kraków

KRS 0000493290

NIP 9452177380

REGON 123023891

Nr konta: 61 1090 2590 0000 0001 2274 4930 WBK Bank Zachodni