Fundacja Mochnackiego na kongresie Polska - Wielki Projekt 6-10 czerwca 2014