W dniu 16 grudnia 2017 odbyło się posiedzenie Jury Stypendium im. Anny Stadnickiej. Jury w składzie: dr Justyna Chłap-Nowak, prof. dr hab. Krzysztof Dybciak, prof. dr hab. Dorota Heck, dr hab. Krzysztof Koehler, prof. UKSW (przewodniczący), prof. dr hab. Katarzyna Stadnicka, dr hab. Maciej Urbanowski, dr hab. Andrzej Waśko postanowiło, że  laureatami Stypendium im. A. Stadnickiej w roku 2017 zostali:

 

Radosław Budzyński, Uniwersytet Jagielloński, temat pracy: Ostatni dziejopis Księstwa Inflanckiego – Gustaw Manteuffel (1832-1916); promotor: dr hab. Krzysztof Zajas, prof. UJ.

Weronika Girys-Czagowiec, Uniwersytet Zielonogórski, temat pracy: Literatura w cieniu historii. Stanisław Rembek – życie i twórczość, promotor:  prof. dr hab. Anna Szóstak.

Hanna Kryńska, Katolicki Uniwersytet Lubelski, temat pracy: Psalmiczność w poezji polskiej XX wieku; promotor dr hab. Andrzej Tyszczyk prof. KUL.

Agnieszka Laddach, UMK w Toruniu, temat pracy: Janusz Stanisław Pasierb – teolog, historyk sztuki, teoretyk kultury; promotor: prof. dr hab. Kazimierz Maliszewski.

Edyta Pętkowska, Uniwersytet Warszawski, temat pracy: Aleksandra z Lubomirskich Potocka w kulturze i życiu politycznym w końcu XVIII i na początku XIX wieku; promotor: prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska, II promotor: dr hab. Jarosław Czubaty, prof. UW. 

Izabela Piskorska-Dobrzaniecka, UMK w Toruniu, temat pracy: Proza artystyczna Norwida. Między korespondencją sztuk a symbolizmem; promotor: prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak.

Elżbieta Popławska-Cibicka, Uniwersytet Wrocławski, temat pracy: Przyczynek do historii czasu i ludzi – twórczość emigracyjna Stefanii Zahorskiej; promotor: dr hab. Krzysztof Polechoński.

 

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

                                                                         Zarząd Fundacji im. Maurycego Mochnackiego

 

Informujemy, że termin ogłoszenia wyników tegorocznej edycji Stypendium im. Anny Stadnickiej został przesunięty na 18 grudnia.

W piątek, 24 lutego 2017 roku w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” odbyła się uroczysta gala wręczenia dyplomów laureatom Stypendium im. Anny Stadnickiej przyznawanego przez Fundację im. Maurycego Mochnackiego, podczas której stypendyści zaprezentowali krótkie omówienia dotychczasowych wyników swoich badań. Swoje słowa do młodych badaczy literatury skierował prezes Fundacji Maurycego Mochnackiego – dr hab. Andrzej Waśko oraz prof. dr hab. Katarzyna Stadnicka – ofiarodawczyni funduszu stypendialnego. Laureatom uroczyste dyplomy w imieniu Rady Stypendium wręczył dr hab. Maciej Urbanowski. Całość gali uświetniła lektura wierszy Czesława Miłosza zaprezentowana przez panią Bożenę Adamek, aktorkę Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Zapraszamy do oglądnięcia galerii zdjęć ze spotkania.

 

 

Fundacja im. Maurycego Mochnackiego rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach kolejnej edycji Stypendium im. Anny Stadnickiej. Fundacja im. Mochnackiego po raz kolejny przyzna stypendia pieniężne dla wyróżniających się doktorantów studiów literaturoznawczych z wszczętym przewodem doktorskim, których przygotowywana rozprawa naukowa dotyczy istotnych tematów z historii literatury i kultury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem XIX i XX wieku. Wysokość stypendiów w roku akademickim 2017/2018 wynosi 10 tys. złotych (stypendium roczne) lub 5 tys. złotych (stypendium semestralne).

Jednym z celów statutowych Fundacji im. Maurycego Mochnackiego, której patronem jest wielki polski pisarz i patriota, jest wspieranie młodych badaczy, którzy poświęcili się studiom z zakresu historii literatury polskiej, krytyki literackiej, publicystyki społeczno-politycznej, historiografii, muzyki i teatru. Powyższą misję możemy realizować poprzez Fundusz Stypendialny, który powstał dzięki darowiźnie pani prof. Katarzyny Stadnickiej z Krakowa, ze spadku po prof. Annie Stadnickiej, polskiej uczonej zmarłej w 2013 w USA.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 listopada 2017

Ogłoszenie wyników: 11 grudnia 2017

Wymagane dokumenty:

 

  • wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj),
  • informacja o dotychczasowym dorobku naukowym (spis publikacji, stypendia, nagrody),
  • informacja o temacie i zakresie pracy doktorskiej (jedna strona maszynopisu),
  • opinia promotora, w której znajduje się informacja o otwarciu przewodu.

Zgłoszenia należy przesłać do 20 listopada 2017, do biura Fundacji, drogą pocztową, na adres:

Fundacja im. Maurycego Mochnackiego

ul. Dunajewskiego 6, IV p.

31-133 Kraków

 

Pytania można przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem:

Regulamin Stypendium im. Anny Stadnickiej

 

Miło nam poinformować, że trzecia edycja Stypendium im. prof. Anny Stadnickiej została rozstrzygnięta.

W dniu 19 listopada 2016 roku Rada Stypendium w składzie: dr Justyna Chłap-Nowakowa (AIK), prof. dr hab. Dorota Heck (UWr.), prof. dr hab. Krzysztof Dybciak (UKSW), dr hab. Krzysztof Koehler (UKSW) – Przewodniczący Komisji, prof. dr hab. Katarzyna Stadnicka (UJ), dr hab. Maciej Urbanowski (UJ), dr hab. Andrzej Waśko (UJ), wybrała laureatów, którzy w bieżącym roku akademickim otrzymają stypendium w wysokości 5 tys. złotych.

 

W tym roku są nimi:

mgr Michał Ceglarek (UJ), tytuł pracy: „1920. Obraz wojny polsko-sowieckiej w literaturze i tekstach kultury”

mgr  Dominika Dymek (UAM), tytuł pracy: „Pisarstwo krytycznoliterackie Michała Grabowskiego”

mgr Maciej Gaździcki (UJ), tytuł pracy: „Mediewalizm w powieściach historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego”

mgr Anna Kasperek (UJ), tytuł pracy: „Twórczość Kazimierza Wierzyńskiego z lat 1918-1946”

mgr Arkadiusz Krawczyk (UAM), tytuł pracy: „Teofil Lenartowicz wobec kultury renesansu. Z dziejów recepcji dziedzictwa odrodzenia w twórczości polskich romantyków”

mgr Magdalena Kuczek (UP), tytuł pracy: „Żołnierze wyklęci w tekstach kultury współczesnej. Narracje pamięci”

mgr Justyna Staroń (KUL), tytuł pracy: „Archiwalia Kornela Makuszyńskiego w świetle badań filologicznych. Zbiór studiów”

 

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!